Katerina Aksonova.
  Gammel gjeld.

  ULVER: Jeg ved ikke, om De kan kjed med meg?
  OLE: Jeg ikke.
  ULVER: Jeg vide bare bind til deig.
  OLE: Jeg har lyst til å spasere.
  ULVER: Jeg skjønner ikke, hvad du mener.
  OLE (braser imot ham): Jeg ved jo ingen verdens ting, bare sig det.
  ULVER (ser frem for sig): Jeg tror, min holding må kalde korrekt.
  OLE: Jeg vil bare si Dem at det nytter Dem ikke.
  ULVER: Jeg vil ikke ha noget ansvar.
  OLE: Jeg skal forklare deig det.
  ULVER: Jeg synes, du skjelver så i stemmen.
  OLE: Jeg taler ikke at se deig.
  ULVER: Jeg synes du sæd og skrev.
  OLE: Jeg arbeider jo alt, hvad jeg åker!
  ULVER (ler spotsk): Jeg ønsker dere alt godt. Jeg ringer igjen om et par dagen.
  OLE: Jeg har jo glemt det andet, høre du.
  ULVER: Jeg må gå. Jeg ønsker Dem og Deres familie alt godt.
  OLE (dystert): Jeg var ung engang.
  ULVER (ryster ham i armen): Jeg vet det.


  "Skuespill"
  Main.

  Vennligst send dine brev til: aksioma@neonet.ua.

Enhver reproduksjon av dette dokumentet delvis eller i sin helhet er strengt forbudt. For pedagogiske formål bare.
Copyright © 2003-2016. All rights reserved