Katerina Aksonova.
  Uforstand.

  Hun: Jeg må tale et ord med deig.
  Han: Jeg er ikke oplagt til det.
  Hun: Jeg tar p-piller.
  Han: Jeg liker det ikke.
  Hun: Jeg liker det.
  Han: Jeg er trøtt. Jeg forstår ikke.
  Hun (hurtig og lit forlegen): Jeg kan ikke spise. Jeg har smerter. Jeg er svimmel. Jeg har feber. Jeg har kastet opp.
  Han (uvilkårlig): Jeg forstår ikke.
  Hun (svelger graden): Jeg er gravid i 3 måned. Jeg har følt meg dårlig i 20 dagen.
  Han (livlig): Jeg må ringe. Jeg vil gjerne bestille et bord til i kveld.
  Hun (hen kastende): Jeg reiser klokke seks. Jeg vil hente mine bilder.
  Han (studser lit): Jeg må tenke litt på det. Jeg er ikke klar til det. Jeg blir her en uke.
  Hun (smiler): Jeg syns at det ikke et sånn.
  Han (hurtig og lit forlegen): Jeg må skifte jobb fordi jeg ikke tjener nok penger nå.
  Hun: Jeg tror nesten, at kløften er for bred imellem os to.
  Han: Jeg forstår, hvad du siger til. Jeg trodde dog ikke, at jeg var så aldeles blind heller. Jeg har sett deig på for nært hold.
  Hun (svelger graden): Jeg syns ut det ikke et sånn.
  Han (livlig): Jeg ringer deg.

  "Skuespill"
  Main.

  Vennligst send dine brev til: aksioma@neonet.ua.

Enhver reproduksjon av dette dokumentet delvis eller i sin helhet er strengt forbudt. For pedagogiske formål bare.
Copyright © 2003-2016. All rights reserved