Katerina Aksonova.
  Ikke elske.

  Rita: Jeg ber Dem, la meg få vite hva det er.
  Jonathan: Jeg kan virkelig ikke si Dem.
  Rita (dystert): Jeg er kommer hit for å søke arbeide. Jeg har også noe å være stolt og glad over. Jeg overser viselig ikke noe.
  Jonathan: Jeg vet sannelig ikke. Jeg begriper aldeles ikke.
  Rita (forstyrret): Jeg hører du har vært oppe og spurt eter meg.
  Jonathan: Jeg skulle gladelig arbeide netter og dage for deg, bære sorg og savn for din skyld. Jeg kom ave innom for å si hei og ta en kopp kaffe med min gamle kompis... Jeg visste ikke at dette kom til å skje. Jeg snakker sant.
  Rita: Jeg blir urolig når du ikke er hos meg.
  Jonathan: Jeg har gått og tenkt på Dem hele dagen.
  Rita: Jeg synes alltid her blir så uhyre fornøyelig når De kommer.
  Jonathan: Jeg orker det ikke. Jeg er ikke så hjertet at jeg ubetinget skulle fordømme en mann for en sånn enkeltstående handling skyld.
  Rita: Jeg forsikrer deg, det ville vært meg umulig å arbeide sammen med ham; jeg folet bokstavelig et legemlig illebefinnende i slike menneskers nærhet.
  Jonathan (usikker): Jeg kan ikke finne på noe som duer; alt sammen blir så tåpelig, så intetsigende.
  Rita: Jeg vil gjøre alt hva du har lyst til.
  Jonathan: Jeg forsikrer deg, det virker høyst pinlig på meg. Jeg er den skyldige.
  Rita: Jeg synes ikke jeg kan tenke meg at det skulle bli nødvendig.
  Jonathan (griper hennes hender): Jeg elsker deg ikke mer.
  Kort taushet.
  Rita: Jeg vil så inderlig gjerne være deg til tjeneste. Jeg kunne da ikke falle på å gjøre deg imot. Jeg bryr meg slett ikke om noe. Jeg har rent glemt det alt sammen.
  Jonathan: Jeg er så oppsatt på galskap i dag.
  Rita: Jeg gjorde det jo av kjærlighet.
  Jonathan (hast): Jeg syntes De nylig selv sa... Jeg kjenner igjen en sannhet når jeg hører den.
  Rita: Jeg har ikke fortalt deg det store. Jeg elsker deg ikke mer.  "Skuespill"
  Main.

  Vennligst send dine brev til: aksioma@neonet.ua.

Enhver reproduksjon av dette dokumentet delvis eller i sin helhet er strengt forbudt. For pedagogiske formål bare.
Copyright © 2003-2016. All rights reserved