Katerina Aksonova.
  Håper.

  Anna: Jeg arbeidet, trampet midt livs sløveste dager til ende. Jeg var en avdanket person.
  David: Jeg har tenkt på det, det kan hænde du har ret!
  Anna: Jeg vil bli med deg.
  David (med noen overraskelse): Jeg trodde ikke – jeg visste ikke. Jeg trodde det var forbi.
  Anna (svelger vegret): Jeg lægger mi ikke en kveld og står ikke opp en morgen uten at jeg på bare livet for at du ikke skal bli midlet om det i sommer. Jeg kunde gjerne skrike.
  David: Jeg skal hjelpe deg.
  Anna: Jeg hører ikke hvad du sier?
  David: Jeg har en forretningside!
  Anna (holder for ørene): Jeg vil ikke ha noget mere snakk med deig, men akkurat dette tenkte jeg på, om så ar at du vil vite det.
  David (lit utålmodig): Jeg må si jeg hadde ikke tenkt at det skulder bli slik – bli såpass. Jeg har aldrig sett slikt!
  Anna: Jeg brydde meg ikke.
  David: Jeg skjønner. Jeg blev personlig opplevet ved ham.
  Anna: Jeg håper virkelig det, selv om jeg ikke er sikker på at hjertet mitt ville takke det.
  David: Jeg forstå ingenting av dette?
  Anna (smiler kaldt): Jeg er glad i deig for mange ting, og deriblandt for at du er så sandferdig.
  David: Jeg forstår ikke hvad du tenkte på.
  Anna: Jeg kan ikke si mere.
  David: Jeg skal hjelpe deg.
  Anna: Jeg har tenkt på det, det kan hænde du har ret. Jeg ser ikke andet.
  David: Jeg trodde ikke – jeg visste ikke.
  Anna: Jeg vet ikke hvad vi skal gjøre.
  David: Jeg har aldrig hørt slik som du er!
  Anna: Jeg svarte da bent ut. Jeg hadde ingen råd med dem.
  David (vender sig bort og slår ud med hånden): Jeg vil ikke høre noget.
  Anna: Jeg arbeidet, trampet midt livs sløveste dager til ende.
  David: Jeg skulle ønske jeg ikke hadde spurt. Jeg mener alvor.
  Anna: Jeg er lei for det.
  David: Jeg burde se å få det overstått.
  Anna: Jeg har tenkt på det, det kan hænde du har ret!

  "Skuespill"
  Main.

  Vennligst send dine brev til: aksioma@neonet.ua.

Enhver reproduksjon av dette dokumentet delvis eller i sin helhet er strengt forbudt. For pedagogiske formål bare.
Copyright © 2003-2016. All rights reserved