Katerina Aksonova.
  Smerte.

  Bertha: Jeg blir borte i tre uker denne gang.
  Harold: Jeg vil være her hvor jeg er, men du har sat deig selv ut. Jeg indbygde dem til min hytte og de lovet å komme en dag. Jeg var der mere end en gang.
  Bertha: Jeg la merke til.
  Harold (lit etter): Jeg nynnet litt, men uten glæde og uten lyst, bare for å fordrive tiden.
  Bertha: Jeg tenker derimot på alt det andet.
  Harold (lit utålmodig): Jeg har ganske glemt hende. Jeg husker hende ikke mere til stadighet.
  Bertha: Jeg husker at for to år siden gikk tiden meget hurtig.
  Harold (harmfull): Jeg er vel tilfreds med alt og mine tredve år er ingen alder.
  Bertha (nær ved at græde): Jeg sitter her.
  Harold (forstyrret): Jeg trente de helvetes pengene. Jeg var virkelig desperat.
  Bertha: Jeg gidder virkelig ikke gjøre alle disse turene selv.
  Harold (mumler): Jeg kunne da ikke falle på å gjøre deg imot. Jeg forstår ikke hvorfor du fiender deig så forlatt.
  Bertha (svelger graden): Jeg er nedbøiet og skamfull over deig om i morgen reiser du!
  Harold (studser lit): Jeg komme ikke dit. Jeg burde ha visst bedre og ikke gjort dette forsøk.
  Bertha: Jeg glemte mi selv.
  Harold: Jeg vet ikke om du er tilfreds?
  Bertha: Jeg begynte å få mine tvil. Jeg var blit kjed av min ørkesløse virksomhet som bestod i ikke å gjøre noen ting.
  Harold (trakker på skuldrene): Jeg heftet mi ikke ved hvad som foregikk.
  Bertha (braser imot ham): Jeg må først høre hvad du vil. Jeg vilde helst ha nettopp deig til dette.
  Harold: Jeg begripe aldeles ikke. Jeg må gå nå.
  Bertha: Jeg behovet bare å si til. Jeg blir borte i tre uker denne gang.

  "Skuespill"
  Main.

  Vennligst send dine brev til: aksioma@neonet.ua.

Enhver reproduksjon av dette dokumentet delvis eller i sin helhet er strengt forbudt. For pedagogiske formål bare.
Copyright © 2003-2016. All rights reserved