Katerina Aksonova.
  Feil.

  Jack: Jeg vil ha beskjed om det med en gang.
  Emily: Jeg kjente mi så uverdig til at se deig i øinene mer.
  Jack (lit utålmodig): Jeg får ut.
  Emily (bævende): Jeg har absolut ingen forrådt. Jeg har ikke tid til å stå her.
  Emily: Jeg vil være takknemlig om du vilde gjøre det.
  Jack: Jeg skulder gjerne se den som våget det.
  Emily: Jeg hørte ikke riktig?
  Jack: Jeg kender min pligt.
  Emily: Jeg må område mi; jeg må ha pusterom; jeg kan ikke bære alle byrdene på en eneste dag.
  Jack (ergerlig): Jeg må ha det godt og trygt og fredeligt omkring mi. Jeg er ikke skikket til at være ulykkelig.
  Emily (forstyrret): Jeg har fåt øjnene opp. Jeg syntes nok, at jeg merkede noget sligt. Jeg har aldri hørt slike ord.
  Jack: Jeg hævde aldrig holdt det ud, hvis jeg ikke hævde havt midt arbeide. Jeg fattes ord.
  Emily: Jeg gjorde en dumhet engang.
  Jack: Jeg har alltid tenkt så.
  Emily: Jeg har lært å tie.
  Jack: Jeg har hørt det.
  Emily (uvilkårlig): Jeg kan ennå ikke fatte det!
  Jack: Jeg har det fryktelig travelt.
  Emily (nikker): Jeg skal gjøre hva jeg kan. Jeg er glad for at du kom.
  Jack: Jeg ville for lenge siden ha fortalt deg alt hvis jeg hadde visst noe om det.
  Emily: Jeg ordner saken før søndag.
  Jack: Jeg skal vil vente.
  Emily (melen tænderne): Jeg har formeget ugjort.

  "Skuespill"
  Main.

  Vennligst send dine brev til: aksioma@neonet.ua.

Enhver reproduksjon av dette dokumentet delvis eller i sin helhet er strengt forbudt. For pedagogiske formål bare.
Copyright © 2003-2016. All rights reserved